تحقیقات و مقالات آماده و پایان نامه های آماده تمامی رشته های دانشگاهی و دانشجویی,بانک تحقیقات آماده,
تاریخ : 93/07/17
نویسنده : رضایی

طرحهای مناطق 22 گانه شهر تهران

لطفا برای توضیحات کامل روی طرح مورد نظر کلیک کنید

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ارائه الگوی توسعه پایدار شهری برای منطقه یک شهردار تهران- تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه یک شهرداری تهران توضیحات: این فایل که به ارائه الگوی توسعه پیشنهادی منطقه یک شهرداری تهران پرداخته است بصورت کامل و همراه با نقشه های با کیفیت برای  وضع موجود و وضع آتی شهر تهران و ... ادامه مطلب »

طرح تفضیلی منطقه دو تهران

نام طرح ::تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه دو موضوع گزارش : الگوی توسعه منطقه دو حجم فایل ::۱۰٫۸۴۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۸۷ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحات کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران حجم فایل ::۸٫۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۳۹ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به تهیه ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه حجم فایل ::۳٫۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۷۷ قیمت :۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران حجم فایل ::۱۰٫۷۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۰۴ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیلها …………………………………………………………………………….. ۱ -۱ تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه …………………………………………………………. ۱ -۱ -۱-۱-۱ ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۶ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۶ تهران حجم فایل ::۵٫۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۱۵ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحات کوتاه : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران حجم فایل ::۱٫۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۲۰ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: (خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۸ تهران


نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۸ تهران حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۷۳ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به تهیه پروژه: ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران حجم فایل ::۷٫۷۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۰ قیمت : تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه ۱ معرفی منطقه ۳ ۹ ۱- تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه ۶ ۱- کاربری اراضی ۶ -۱ ۱- ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۰ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۰ تهران حجم فایل ::۱۰٫۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf  صفحات ::۱۴۶ قیمت :۱۵۰۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران حجم فایل ::۷٫۶۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۲۸ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به تهیه ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران حجم فایل ::۱۰٫۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۱۰ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه ۵ فصل اول : نتایج مطالعات و تحلی لها ۹ ۱٫ تحولات گذشته، حال و ویژگی های منطقه ۱۲ .۱ ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۳ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۳ تهران حجم فایل ::۷٫۶۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۲۲۸ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران ... ادامه مطلب »


طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه ۱۴ الگوی توسعه منطقه ۱۴ حجم فایل ::۳٫۸ کیلوبایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۴۴ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب لینک دانلود فهرست مطالب کلیک ... ادامه مطلب »


طرح تفصیلی منطقه ۱۵تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران حجم فایل ::۶٫۱۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۱۹ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران حجم فایل ::۶٫۹۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۷۳ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۷تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۷تهران حجم فایل ::۶٫۳۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۵ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۸ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۸ تهران(الگوی توسعه منطقه ۱۸ ) حجم فایل ::۱۹٫۱۹۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۶ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: لینک دانلود فهرست لطفا کلیک کنید پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۱۹تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۹تهران حجم فایل ::۸٫۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۵۲ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: خلاصه گزارش جهت مدیران ……………………………..……………………………………………………………. ۱ مقدمه …………………..…………………………..………….………………………………………………………… ۳ -۱ نتایج مطالعات و تحلیلها …………………………………..……………………………………………………….. ۵ -۱-۱ ویژگی کلی منطقه …………..…….………..……………….……………..…………………………….. ۵ ... ادامه مطلب »

 

طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران حجم فایل ::۶٫۱۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۱ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به تهیه ... ادامه مطلب »


طرح تفصیلی منطقه ۲۱ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۲۱ تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران قرار داد: تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه ۲۱ موضوع گزارش: الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه حجم فایل ::۷٫۸۷۱ کیلو بایت دسته بندی:: ... ادامه مطلب »

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران حجم فایل ::۱۰٫۷ کیلوبایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۰۸ قیمت :۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اقدام به ... ادامه مطلب »


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
برچسب‌ها: طرح تفضیلی تهران
تاریخ : 93/04/24
نویسنده : رضایی

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

 

نام پروژه ::برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شهرسازی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته شهرسازی فرمت :: PDF صفحات ::۱۹۹ قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مورد مطالعه  مرکزی شهر خرم آباد برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی ... The post برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید

موضوعات مرتبط: رشته های علوم انسانی، جغرافیا و زمین شناسی
برچسب‌ها: برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری
تاریخ : 93/04/24
نویسنده : رضایی

سنجش کیفیت زندگی درمناطق روستایی

 

نام پروژه ::سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخشمرکزی شهرستان…… پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی حجم فایل ::۱٫۴۶ کیلو بایت دسته بندی::رشته  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۶۴ قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول:کلیات تحقیق صفحه ... The post سنجش کیفیت زندگی درمناطق روستایی appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید

موضوعات مرتبط: رشته های علوم انسانی، جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/04/24
نویسنده : رضایی

ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهری

 

نام پروژه ::ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهری پایان نامه دکترا حجم فایل ::۱۱٫۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت :: Word-PDF صفحات ::۱۸۰ قیمت : ۸۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول معرفی فصل دوم برسی ادبیات موجود فصل سوم مبانی تئوریکی و نظری ... The post ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهری appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید

موضوعات مرتبط: رشته های علوم انسانی، جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/04/24
نویسنده : رضایی

بررسی نقش مشارکت مردمی در فرآیند توسعه روستایی

 

نام پروژه ::بررسی نقش مشارکت مردمی در فرآیند توسعه روستایی مطالعه موردی: شهرستان ……. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت ::  Word صفحات ::۱۵۱ قیمت : ۹۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام ... The post بررسی نقش مشارکت مردمی در فرآیند توسعه روستایی appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید

موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/04/24
نویسنده : رضایی

تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

 

نام پروژه ::تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول حجم فایل :: ۱٫۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول فرمت ::  Word صفحات :: قیمت : ۹۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام ... The post تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید

موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/02/12
نویسنده : رضایی

مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف توسعه بافت برنامه ریزی شده توحید

نام پروژه ::مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف توسعه بافت برنامه ریزی شده توحید حجم فایل ::۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت ::  Word صفحات ::۲۱۰ قیمت :۹۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول: کلیات عنوان    صفحه مقدمه    ۱ ۱-۱-بیان مساله    ۴ ۱- ... The post مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف توسعه بافت برنامه ریزی شده توحید appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/02/11
نویسنده : رضایی

تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

نام پروژه ::تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول حجم فایل :: ۱٫۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول فرمت ::  Word صفحات :: قیمت : ۹۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام ... The post تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/01/25
نویسنده : رضایی

طرح پژوهشی بررسی آثار اقتصادی – اجتماعی گسترش فضای سبز شهری مشهد

نام طرح ::طرح پژوهشی بررسی آثار اقتصادی – اجتماعی گسترش فضای سبز شهری مشهد و تاثیر آن در ساختار مدیریت شهری“ حجم فایل ::۴٫۱۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت :: Word صفحات ::۲۳۵ قیمت : ۱۰۰/۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ۱-۱: بیان مسأله:    ۱ ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 93/01/24
نویسنده : رضایی

مبانی نظری مطالعات توریسم

نام پروژه ::مبانی نظری مطالعات توریسم حجم فایل :: ۷۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهر فرمت ::  Word صفحات ::۳۸ قیمت : ۱۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: صنعت توریسم عناصر صنعت توریسم گردشگری از دید گاه اسلامی اهداف گردشگری مشکلات و تنگناهای گردشگری درایران تأثیرات ... The post مبانی نظری مطالعات توریسم appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 92/12/16
نویسنده : رضایی

تحلیل و برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری

نام پروژه ::تحلیل و برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری در استان …….. پایان نامه کارشناسی ارشد رشه جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم فایل :: ۱٫۴۴کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی  شهری فرمت ::  Word صفحات ::۲۲۰ قیمت : ۹۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول کلیات ... The post تحلیل و برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری appeared first on دانلود مقاله.

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیا و زمین شناسی
تاریخ : 92/12/15
نویسنده : رضایی

تحلیل تاثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز- مازندران

نام پروژه ::تحلیل تاثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز- استان …. رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته  ترویج و آموزش کشاورزی حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی فرمت ::  Word صفحات :: قیمت : ۱۶۸۰۰۰ ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: مهندسی کشاورزی
تاریخ : 92/12/14
نویسنده : رضایی

پژوهش فوبی(هراس)خاص

نام پروژه ::فوبی ( هراس ) خاص حجم فایل ::۴۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۴۶ قیمت :۵۰۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه تعریف فوبیا بررسی منابع فارسی همه‌گیری شناسی سبب شناسی ۱- دیدگاه زیست شناختی ۲- دیدگاه روان‌پویایی ۳-دیدگاه رفتارگرایی تشخیص ملاک‌های تشخیصی DSM-IV ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: رشته های علوم انسانی، روانشناسی
تاریخ : 92/12/13
نویسنده : رضایی

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

نام پروژه ::بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد حجم فایل ::۴۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی -  علوم تربیتی فرمت :: Word صفحات ::۷۳ قیمت : ۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول مقدمه کودک آزاری تاریخچه ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: روانشناسی
تاریخ : 92/12/12
نویسنده : رضایی

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی –اقتصادی و … در جامعه

نام پروژه ::نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه حجم فایل ::۱۵۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۳۵۷ قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه:    ۸ فصل اول    ۱۱ طرح تحقیق    ۱۱ ۱-۱- بیان مساله:    ۱۲ ۱-۲- اهمیت و ضرورت ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: روانشناسی
تاریخ : 92/12/11
نویسنده : رضایی

مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

نام پروژه ::مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها) حجم فایل ::۲۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۲۷ قیمت : ۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:  مقدمه معلولیت در ایران موارد معلولیت علل معلولیت آموزش اطلاعاتی برای ارائه خدمات به جامعه ناشنوایان مشخصات نیازهای کتابخانه ای ...

این تنها خلاصه ای از پست می باشد.برای دیدن متن کامل روی لینک بالا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: حقوق


آخرین مطالب